“Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Hakkında Her Şey” konulu Çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

08 Nisan 2021 Perşembe

Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜN moderatörlüğünde, ALES-DGS koordinatörü Sayın Mustafa YILMAZ’ın sunumuyla 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 15.00’da “DGS Hakkında Her Şey” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

Konferansta YILMAZ, 2021 yılında yapılacak DGS sınavına ilişkin olarak öncelikle sınav temel ilke ve kuralları ile ilgili bilgi verdikten sonra sınavın kapsamı ve uygulama sürecine değindi. Ardından YILMAZ, Ön Lisanstan mezun olan öğrencilerin Lisans düzeyinde tercih edebilecekleri bölümler hakkında bilgi verdi. Yüksekokulumuzdaki tüm bölümlerden yoğun katılımın olduğu çevrimiçi konferansta, sunumun ardından Öğrencilerden gelen Soru-Cevap bölümüne geçildi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜN, sunumundan dolayı Sayın Mustafa YILMAZ’a teşekkür dileklerini iletti. Ayrıca, “DGS tercih döneminde Ön Lisans başarı notunun katkısı oldukça önemlidir. Bu nedenle derslere ilişkin not ortalamasının yüksek olması, tercih döneminde büyük kolaylık sağlayacaktır.” diyen ERGÜN, öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin, ders bilgi paketlerini ilgili Üniversitenin web sayfasından inceleyerek daha bilinçli tercih dönemi geçirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.