Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarında Pandemi Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Üniversite Senatosunun 26. Toplantısında Alınan Kararlar

15 Nisan 2020 Çarşamba

Ülkemizin maruz kaldığı Koronavirüs (COVID -19) küresel salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yükseköğretim kurumlarında pandemi dönemindeki eğitim öğretim süreçleriyle ilgili aldığı kararlar doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 10 Nisan 2020 tarih ve 26 sayılı toplantısında “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi (COVID-19 küresel salgın dönemi) ile sınırlı kalmak kaydıyla” Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında akademik takvim, sınavlar, ölçme ve değerlendirme ile uygulama derslerinin yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programlarında Sınavlar ve Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ile Uygulama Derslerinin Yürütülmesinde Yapılan Değişiklikler için tıklayınız.
 

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 2019-2020 Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde Yapılan Değişiklikler için tıklayınız.