Yemek Bursu Başvurusu

15 Ekim 2019 Salı

T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 
Öğrenci Yemek Bursu Başvurusu

Yüksekokulumuzda öğrenim gören ve Yemek bursu başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin,  yemek bursu başvuru formu ile birlikte verilmesi zorunlu belgeleri 14/10/2019-24/10/2019 tarihleri arasında Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 
BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE VERİLMESİ ZORUNLU BELGELER

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
b) Disiplin cezası almadığını gösterir yeni tarihli öğrenci belgesi
c) Aile gelirini gösterir belge. (Çalışan için Maaş bordrosu/Emekli için son alınan maaşı gösterir banka hesap ekstrası /Esnaf için vergi levhası fotokopisi )
ç) Ara sınıflar için Transkript, yeni kayıtlar için ÖSYM sonuç belgesi,
d) Gazi, şehit yakını (anne, baba ve kardeş) olduğunu beyan edenler Askerlik Şb. Alınmış yakınlık belgesi
e) Sağlık durumundan dolayı yararlanmaktan isteyen öğrenciler  %40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu
f) Yetiştirme yurdunda kaldığını beyan eden öğrenciler ilgili kurumdan yetiştirme yurdunda kaldığına dair belgeyi;
ğ) Milli sporcu olduğunu beyan eden öğrenciler, millî sporcu olduğuna dair belgeyi
h) Müracaatta bulunan tüm öğrenciler sabıka kaydı olmadığını gösterir belge (e-Devlet veya İlgili Makamdan temin edilebilir.) ile SGK’dan sigortalı olarak çalışmadığına dair belgeyi (Sigortalılık Tescil Belgesi) başvuru formu ile birlikte teslim etmek zorundadır.
 
Yemek Bursu Başvuru formu için Tıklayınız