Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜN Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KARIŞ Üye
 
Muhaseve ve Vergi Bölümü
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Doç. Dr. Esra ATABAY Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞAHİN Üye
3 Öğr. Gör. Serdal ATAY Üye
 
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Derya ALTINTAŞ Üye
3 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Sinan TAM Üye
 
 Yönetim ve Organizasyon Bölümü
No Unvan Ad-Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Seval AKBULUT BEKAR Başkan
2 Öğr. Gör. Davut HÜRFİKİR Üye
3 Öğr. Gör. Nurhan ŞENER Üye