Burs İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KARIŞ  Başkan
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Sinan TAM  Üye
Öğr. Gör. Tarık Zeki YILMAZ  Üye