Etik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KARIŞ  Başkan
Dr. öğr. Üyesi Zeynep ŞAHİN  Üye
Öğr. Gör. Erhan GENÇ  Üye
Öğr. Gör. Güliz ÇOŞKUNASLAN  Üye
Öğr. Gör. Davut HÜRFİKİR  Üye