İdari Personel


Mustafa GELİR
Yüksekokul Sekreteri

 

  Turgay BEŞEL
  Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Sorumlusu

Özlem Erdem ŞİRİN
        Memur
Yazı İşleri Sorumlusu

Şefik ATMACA
      Memur
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Mustafa Oğuzhan KÜÇÜK
   Bilgisayar İşletmeni
          Mutemet

       Ali ŞEN
       Memur 
      Mutemet

  Sülün ÇALIŞ
   Daktilograf
Okuma Salonu Görevlisi

Muhammet ÇAKIR
         Bekçi 
    Evrak Dağıtıcı

Selçuk Nadir NOMER
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Cengiz SATAN
Güvenlik Görevlisi

Bilal ŞEN
Güvenlik Görevlisi

Gökhan ÖZLÜ
Güvenlik Görevlisi
Ali BAYRAK
Güvenlik Görevlisi

Ferat SEZGİN
Kaloriferci

Günay HACIFETTAHOĞLU
Hizmetli

Emine KAZANCI
Hizmetli