Temel Değerlerimiz

 
TEMEL DEĞERLER

Adalet ve Liyakat: Yüksekokulumuzda görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılması, görevde yükselmelerde ise işin ehline uygun kişilerin atanmasıdır.
Temel hak ve hürriyetlere saygı: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu yasalarda yazılı temel hak ve hürriyetlere saygılıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan temel ilke ve değerlere bağlıdır.
Evrensellik: Tüm hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer ve normlara uygun davranmaktır. 
Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bilimsel ahlaka saygılı ve kurumsal kimliği ön plana çıkaran bir anlayışa sahiptir.
Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla hareket etmektedir.
Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Toplam kalite yönetimine önem veren ve üretken bir yapıya sahiptir.
Hoşgörü ve alçak gönüllülük: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu hoşgörü ve alçak gönüllülük ilkesini benimsemiştir.
Özgürlük ve sorumluluk: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu özgürlük ve sorumluluk ilkesini benimsemiştir.
Özgüven ve disiplin: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu özgüven ve disiplin ilkesini benimsemiştir.
Doğaya ve çevreye saygı: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu doğaya saygılı, çevreye duyarlıdır.
Toplumsal sorumluluk ve paylaşım: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu toplumsal sorumluluğun bilincinde ve paylaşımcı bir oluşum içerisindedir.
Öğrenci merkezli yönetim anlayışı: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu öğrenci merkezli bir yönetim anlayışı benimsemiştir.
Hayatboyu öğrenme: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu hayat boyu öğrenmeye önemvermektedir.