Tespit ve İmha Komisyonu

Öğr. Gör. Nurhan ŞENER  Başkan
Mustafa GELİR  Üye
Şefik ATMACA  Üye