Yatay Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK  Başkan
Öğr. Gör. Erhan GENÇ  Üye
Öğr. Gör. Nurhan ŞENER  Üye
Öğr. Gör. Serdal ATAY  Yedek Üye
Öğr. Gör. Tarık Zeki YILMAZ  Yedek Üye