Yönetim

                                                                             

                                                                            Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRTAŞ
                                                                                          MÜDÜR                                                                                                    
                                                                                                   -
       Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KARIŞ                                                                                            Öğr. Gör. Dr. Tolga ERGÜN
                Müdür Yardımcısı                                                                                                            Müdür Yardımcısı                                                                                   

                                                                                               Mustafa GELİR
                                                                                   Yüksekokul Sekreteri