Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Vakfıkebir MYO 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Süreç ve İşlem Aşamaları Yayınlanmıştır.

VAKFIKEBİR MYO

2022-2023 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ SÜREÇ VE İŞLEMLERİ

 

Yaz döneminde Staj yapacak olan öğrencilerimiz stajlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi üzerinden veya anlaşma sağladıkları özel işletmeler veya kamu kuruluşlarının ilgili alt birimlerinde (muhasebe, finans, halkla ilişkiler, sigorta acenteleri, özel bankalar vb.) yapabilirler.

 

Yüksekokulumuz Tarafından Belirlenen Staj Tarihleri Aşağıdadır:

Staj Başlangıç Tarihi                                    : 19.06.2023

Staj Bitiş Tarihi                                            : 08.09.2023

 

Önemli Uyarı: Bu tarihler dışında staj yapılmayacaktır. Farklı tarihlerde yapılan stajlar kabul edilmeyecektir. 

5. Dönem ve üzeri (uzatmalı) olan öğrencilerimiz eğer ikinci ve dördüncü dönem sonunda stajlarını yapmamış veya eksik yapmış ise, dönem içerisinde de stajlarını yapabilmektedirler.

5. Dönem ve üzeri (uzatmalı) olan öğrenciler dönem içinde staj tarihlerini belirlerken dönem içinde devam zorunluluğu bulunan ders ve girmeleri gereken sınav günlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Staj tarihleri söz konusu derslerin ve sınavların olduğu günlere denk gelmemelidir.

(Akademik takvime ulaşmak için linke tıklayınız)

 

 

Staj İşlemleri için Bölüm Staj Sorumlularına Başvuru Tarihleri Aşağıdadır:

 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi                            :17.04.2023

Son Başvuru Tarihi                                      :18.05.2023

 

Önemli Uyarı: Bu tarihler dışında staj işlemleri için bölüm staj sorumlularına başvuru yapılamayacaktır.

 

 

Staj Başvuru ve Hazırlık Aşamaları (17.04.2023-18.05.2023 tarihleri arası)

 

 • Öğrencilerimiz için program bazında staj süreleri aşağıdadır (Bkz. Tablo 1). Daha önceki staj durumunuza bağlı olarak, öncelikle kaç gün staj yapmanız gerektiğini ilgili bölümün staj sorumlusu ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.
 • Belirlediğiniz staj yerinin (Kamu Kurumu veya Özel İşletme) yetkililerine imzalatılmak üzere Staj Başvuru Formu 2 (iki) asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanması gerekmektedir. İlgili yerleri doldurulurken özellikle staj tarih aralığınız konusunda staj sorumlunuzdan mutlaka destek alınız. Daha sonra her iki nüsha için “İşveren veya Yetkili” bölümünün doldurma işlemi gerçekleştirilerek işletmeye imza/mühür/kaşe ettirilir. Forumun “Onay” kısmında öğrenci ilgili yerler öğrenci tarafından doldurulduktan ve ıslak imza ile imzalandıktan sonra “Uygulamalı Eğitimler Komisyon Başkanı” ve Bölüm Başkanı” kısımları boş bırakılmalıdır.
 • Staj yerleri belirlendikten sonra teslim edilecek diğer evraklar ile birlikte staj başvuru formu bölümün staj sorumlusuna “Yüz yüze” veya “ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle öğrencilerimizin mağdur olmaması adına online olarak (mail yoluyla) başvurulabilir. Staj belgeleri kabul edilen öğrenci, okulumuz öğrenci işlerine yönlendirilir. Diğer işlemleri ve gerekli bilgilendirmeler bu birimde tamamlanır.

Tablo 1: Program Bazında Staj Süreleri

Bölüm Adı

Program Adı

1. Yaz Dönemi

2. Yaz Dönemi

Toplam

Staj Muafiyet Süresi

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

20

20

40

60

Maliye Programı

20

20

40

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

20

20

40

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

20

20

40

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

20

20

40

 

Notlar:

Birinci sınıfın sonundaki yaz döneminde (1. Yaz Dönemi):

 • 20 iş günü staj yapılmamış ise

İkinci sınıfın sonundaki yaz döneminde (2. Yaz Dönemi):

 • 40 iş günü olarak staj yapılmalıdır.

İş günü ifadesi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini kapsadığı için başvurularda haftalık 5 (beş) gün üzerinden değerlendirme yapılarak toplam süre hesaplanmalıdır. Hafta sonları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı staj süresi hesaplanmasının dışında tutulmalıdır.

 

Başvuru Belgeleri (Staj Yerleri Belirlendikten Sonra Teslim Edilecektir)

1- Başvuru Formu (2 Adet) için linke tıklayınız

2- SGK Provizyon Belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak veya herhangi bir SGK Müdürlüğü'nden de alınabilir)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğin Ön ve Arka Yüzü, Kâğıdın Tek Yüzüne Çekilmelidir)

4- Fotoğraf (2 adet)

5. Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi için tıklayınız...

 

Staj Dosyası ve Diğer Evrakların Hazır Hale Getirilmesi ve Teslim Edilme Süreci (19.06.2023-08.09.2023 tarihleri arası)

 • Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilgili tarihte staja başlamadan önce “staj dosyasının” çıktısını alması gerekmektedir. Bu dosyanın içerisinde yer alan kısımlara tarih olarak gün gün neler yapıldığı yazılmalı ve birim amiri tarafından ıslak imzalı bir şekilde kaşelenmelidir (Dosyadaki şekil çizin uyarılarını dikkate almayınız.)
 • Staj dosyasının ilk sayfasındaki kısımları staj başvuru evrağınızdaki bilgilerle uyumlu olacak şekilde doldurunuz. İşyerindeki eğitici personelin bilgilerini doldurup kaşeli bir şekilde ıslak imza atmalarını sağlayınız. Staj dosyasının ilk sayfasında alt kısmında yer alan “program staj koordinatörü” kısmını doldurmayınız. Bu kısım en son bölüm staj sorumlusu tarafından doldurulacaktır.
 • Staj dosyasının yanı sıra, “Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu” ve “Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi” evraklarının da çıktısını alıp staj süresince doldurmanız gerekmektedir. “Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu”nda stajyer öğrenci ile ilgili kısımlar öğrenci tarafından doldurulduktan sonra formun içinde yer alan değerlendirme tablosu “İş Yeri Yetkisi” tarafından doldurulacak ve gerekli yerler imzalanıp kaşelenecektir.  Bu formun son hali kapalı bir zarfa konulacaktır. Öte yandan, “Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi” günlük olarak doldurduktan sonra hem stajyer hem de eğitici personelin imzaları tablodaki ilgili kısımlara atılacaktır. Son olarak, formun en altında yer alan “İşyeri Yetkilisi” kısmını eğitici personelin kaşeleyip imza atması ile form hazır hale getirilmelidir.

1- Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu için tıklayınız...

2. Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi için tıklayınız...

3. Staj Defteri/Dosyası için tıklayınız...

 • Stajyer öğrenci stajını tamamlandıktan sonra hazırlanan “staj dosyası, stajyer öğrenci değerlendirme formu ve stajyer öğrenci devam çizelgelerini” bir dosya halinde bölüm staj sorumlusuna ulaştırması gerekmektedir.
 • Birinci staj dönemi sonunda (ikinci yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyasını usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj dosyalarını üçüncü yarıyılın başında derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine imza karşılığı kayıtlı olarak teslim etmek zorundadırlar. Kayıt için, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ilgili birimlerinde bir staj kayıt defteri oluştururlar ve her teslim alınan staj dosyası için tarih ve sayı numarası verilir. (Birinci sınıflar için geçerlidir)
 • İkinci staj dönemi sonunda (dördüncü yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyası (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini en geç 15 iş günü içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine şahsen veya posta/kargo yolu ile teslim etmek zorundadırlar. Bu şekilde gelen staj evrakları (Staj dosyası ve staj defteri) Meslek Yüksekokulu ilgili birimi tarafından kayıt altına alınır. Posta/kargo şeklinde staj dosyasını gönderecek olan öğrencilerimizin bölüm staj sorumlusu adına Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu’na göndermeleri gerekmektedir (İkinci sınıflar için geçerlidir)

Vakfıkebir MYO İletişim Adresi ve Bilgileri: Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Sokak, Cezaevi Caddesi No:2, 61400 Vakfıkebir/Trabzon Telefon: 0462 455 46 80

 • Posta/kargo yoluyla gönderilen staj dosyasının gönderim ücreti ve tüm sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir.
 • Staj evraklarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.,) belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Staj Kuruluna başvururlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Verilen ek süre içerisinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Süresi içerisinde staj evraklarını teslim etmeyen öğrenci, stajını yapmamış sayılır.

 

Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması

 

Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi’nin 15. Maddesi gereği aşağıdaki koşulları taşıyanlar muafiyet talebinde bulunabilirler.

MADDE 20 – (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek, önceki öğrenmelerin ne oranda tanınacağına ve işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasının ne kadarlık bir süresine karşılık geleceğine karar verir. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu Yönergenin ve Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesinin ilgili hükümleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.

 

 Muafiyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 

 • Staj Muafiyet Talep Formu (Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Staj Muafiyet Talep Formu (Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
 • SGK Hizmet Döküm Belgesi
 • Görev Belgesi

Not: Belgeler tamamlanarak Vakfıkebir MYO öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

 

Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formu 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Tarafından Doldurulması Gereken Form için tıklayınız...

 

 

Uygulamalı Eğitim Komisyonu ve Üyeleri 

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Staj Komisyonu Başkanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ
 • (iletişim: gulayakyuz@trabzon.edu.tr)

Maliye Programı Staj Komisyonu Başkanı

 • Drç Öğr. Üyesi Tarık Zeki YILMAZ
 • (iletişim: tz.yilmaz@trabzon.edu.tr)

İşletme Yönetimi Staj Komisyonu Başkanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Seval AKBULUT BEKAR
 • (iletişim:sevalakbulut@trabzon.edu.tr)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Staj Komisyonu Başkanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞAHİN
 • (iletişim: zgunaydin@trabzon.edu.tr)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Staj Komisyonu Başkanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Derya Altıntaş
 • (iletişim: daltintas@trabzon.edu.tr)

 

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

 

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi için linke tıklayınız

Menüyü Kapat