Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Sistemi

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler
A.1.2. Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve yönetim politikaları
A.1.3. Kurumsal performans yönetimi
KANITLAR  
 
A.2. İç Kalite Güvencesi
A.2.1. Kalite Komisyonu
A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)
A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü
KANITLAR  
 
A.3. Paydaş Katılımı
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı
KANITLAR
 
 
 
A.4. Uluslararasılaşma
A.4.1. Uluslararasılaşma politikası
A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları
A.4.4. Uluslararasılaşma performansı
KANITLAR
 
Menüyü Kapat