Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Ders Bırakma ve Ekleme

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 
Akademik takvim ve yarıyıl kayıtları
MADDE 12 – (2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.
 
Menüyü Kapat