Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Risk Değerlendirme Standartları

Standart  5 - Planlama ve Programlama için tıklayınız
--- Stratejik Plan 
--- Amaç ve Hedefler için tıklayınız
Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi için tıklayınız
--- Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler için tıklayınız
--- Çalışma Odaları, Sınıflar için tıklayınız
Menüyü Kapat