Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Kayıt Sildirme

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Kayıt sildirme
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Yeniden kayıt olma hakkı elde etmeleri halinde, kayıt sildiren öğrenciler isterlerse, 11 inci madde hükümlerine göre intibak ettirilir.


Kayıt Sildirme iş akışını öğrenmek için tıklayınız

Önlisans ve Lisans İlişik Kesme formu için tıklayınız (İlişik kesme işlemleri Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürosunda başlatılır. Belge, öğrenci işleri tarafından size verilecektir)
Menüyü Kapat