Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURULARI

GENEL BİLGİLER

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile düzenlenen geçici 83’üncü maddesi  kapsamında olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde (04 Kasım 2022 tarihine kadar) ilişiklerinin kesildiği Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi’nde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılan uygulama esaslarına bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (05.07.2022) askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Söz konusu Af Kanun’dan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır;

 • terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • işkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • eziyet suçundan (madde 96),
 • cinsel saldırı (madde 102),
 • çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile
 • sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile
 • kayıt sırasında sahte belge verenler ile
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71inci maddesinde yazılı suçlar ile
 • terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

 

UYGULAMA ESASLARI

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.07.2021 tarihli toplantısında kabul edilen “7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 Uygulama Esasları” için lütfen tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından konuya ilişkin belirlenen usul ve esaslara dayalı olarak Af kanunun Üniversitemizde uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler ile bu Kanun kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyenler hakkında duyuru Üniversitemizin resmi internet sayfasından ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

 

BAŞVURU

Başvurular Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir. 04 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, posta veya kargo ile yapılan başvuruların Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  en geç 4 Kasım 2022 Cuma günü mesai saati sonuna (saat 17.00) kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Başvuru Adresi:

Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Söğütlü Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 61335

Akçaabat-Trabzon / TÜRKİYE

Telefon: 0462 455 (1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509)

Eposta: oidb@trabzon.edu.tr

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Ön Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Transkript (Kaydının silindiği programda aldığı dersleri ve notlarını gösteren onaylı belge)
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır)
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 5. Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 6. Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi
 7. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 9. Ön Lisans Başvuru Formu (Tıklayınız)

 

MUAFİYET VE İNTİBAK

Muafiyet ve intibak işlemleri başvuru yapılan birim tarafından yapılacaktır.

MEVZUAT

 1. 7417 Sayılı Kanun
 2. YÖK 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri

 

Ön Lisans Başvuru Formu için (Tıklayınız)

 

 

Menüyü Kapat