Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 25.06.2004 gün ve 189/1 sayılı kararı sonucu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklifin, 11.03.2005 tarihinde uygun görülmesiyle kurulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 12.07.2005 gün ve 549 sayılı kararı sonucu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklifin, 15.08.2005 tarihinde uygun görülmesiyle; Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Muhasebe ile Bankacılık ve Sigortacılık Programlarına öğrenci alınmasına karar verilmiştir. 2005 Ekim ayından bu yana, söz konusu programlarda eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 18.05.2006 gün ve 382 sayılı kararı sonucu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklifin, 13.06.2006 tarihinde uygun görülmesiyle; Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İşletme Programı kurulmuştur. Bu bölüme 75 öğrenci alımı için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 2006 Haziran ayında teklif yapılmıştır. Söz konusu teklif, 18.08.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca kabul edilmiştir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ilgili bölüme ek kontenjanla öğrenci alınarak, eğitim ve öğretime başlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 28.07.2008 gün ve 219 sayılı kararı sonucu Rektörlük Makamının 31.08.2010 gün ve 031439 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulunun 15.09.2008 tarihli toplantısında incelenmiş 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca, 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlar dahilinde İşletme II. Öğretim (80 öğrenci), Muhasebe II. Öğretim (80 öğrenci) ve Bankacılık ve Sigortacılık II. Öğretim (80 öğrenci) Programlarına öğrenci alınmasına karar verilmiş ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında ilgili bölümlere ek kontenjanla öğrenci alınarak, eğitim ve öğretime başlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 31.03.2011 gün ve 238 sayılı kararı sonucu Rektörlük Makamı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulunun 12.05.2011 tarihli toplantısında incelenmiş 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlar dahilinde Maliye I. Öğretim programı açılmasına ve ilgili programa 80 öğrenci alınmasına karar verilmiştir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilgili programa 80 öğrenci alınarak, eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 01.02.2013 gün ve 76127911 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklif, 01.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. Maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda İktisadi ve Gdari Programlar dahilinde olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İkinci Öğretim programı kapatılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 27.13.2013 gün ve 953 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılan teklif, 16.01.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlar dahilinde olan İşletme Yönetimi İkinci Öğretim ve Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretim programları kapatılmıştır. Ayrıca 28/11/2014 tarih ve 261 sayılı düzenlenen senato toplantısında okulumuz bünyesinde Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının açılmasına karar verilmiştir. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında ilgili programa 51 öğrenci alınarak, eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 18.05.2018 gün ve 30425 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Trabzon Üniversitesi’ne bağlanmış ve kurulduğu günden bugüne artan öğrenci sayısı ve programları ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Menüyü Kapat